Política de privacitat de la Clínica Dental Dra Núria Solanes

En compliment del que s’estableix en el Reglament Europeu de Protecció de Dades (UE) 2016/679, de 27 de abril, l’informem que les dades personals que li siguin requerides seran tractades i romandran incorporades als arxius d’aquesta Clínica, amb la legitimitat de prestar-li els serveis d’odontologia i/o estomatologia sol·licitats a més de l’enviament de comunicacions per a recordar-li cites o revisions periòdiques. Les seves dades de salut es conservaran 5 anys en virtut de la legislació vigent.

Les seves dades podran ser únicament compartides amb professionals protésics o similars requerits per completar el seu tractament.

Igualment, l’informem que vostè pot exercir, en relació amb les seves dades personals, els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, cancel·lació, oposició i portabilitat davant d’aquesta Clínica a Carrer St Elm nº 16, Lloret de Mar, 17310, Girona o a Solanes.nuria@gmail.com.